VOKAAL (AFRIKAANS)

Afdeling V - Vokaal

Event Date:

04 Sep 2019

Event Time:

08:00 AM

Event Location:

Merensky High School, Tzaneen

 • ‘n Sangprogram met ‘n verskeidenheid genre’s wat die kandidaat se vokale vermoë tentoonstel, word vereis (verwys na sillabus).
 • Vrye keuse uit die volgende genres: Gospel/ Pop/Rock/Country/Ligte Klassiek/Etnies
 • Sangprogramme mag een- of meertalig aangebied word.
 • Elke kandidaat mag slegs vir 1 individuele EN/OF 1 groepitem inskryf.
 • Kandidate ontvang ‘n sertifikaat en beoordelaarsverslag na afloop van die sessie.
 • ‘n Kategoriewenner, naaswenner en 3de plek word na afloop van die sessie aangewys.
 • Akoestiese begeleiding/”backing trax”/a-capella of kombinasie daarvan word toegelaat.
 • Kandidate wat hulself begelei, word nie bevoordeel bo eksterne begeleiding nie.
 • Venue: MDDK TEATRO. Daar is ‘n digitale klavier beskikbaar.
 • Klanktegnikus en mikrofone beskikbaar in lokaal.
 • Backing trax: SLEGS MP3 FORMAAT op USB moet voor aanvang van elke kategorie-sessie ingehandig word.
  Hoegenaamd geen musiek sal van selfone afgelaai word nie.
 • Backing Trax: Die begeleiding vir die program moet gesny word sodat dit net as 1 snit op USB gesien word, met kandidaat se naam as die titel.
 • DRAG: Gepas vir ouderdom en program, bv teaterdrag/swart &wit/denim.
 • Rekwisiete toelaatbaar. Geen kostuumwisselings.
 • Daar is beperkte kleedkamerfasiliteite, kom dus geklee vir optrede.
 • Nie-nakoming van die reëls kan lei tot diskwalifikasie.
Event Expired

Event Location:

Total Seat: 14000
 • Merensky High School
 • R36 between Tzaneen and Modjadjiskloof, Merensky High School
 • Tzaneen
 • Limpopo
 • South Africa
 • Wed, 04 Sep 2019 08:00 AM - Wed, 04 Sep 2019 06:00 PM

Share This Event

Online entries close 14 June 2019 Dismiss