INSTRUMENTAAL (AFRIKAANS)

Afdeling M - Instrumentaal

Event Date:

02 Sep 2019

Event Time:

08:00 AM

Event Location:

Merensky High School, Tzaneen

A Blaasinstrument
B Klawerinstrument
C Slaginstrument
D Snaarinstrument
E Gemengde instrumente

 • In hierdie afdeling word ‘n Instrumentale program vereis, wat die kandidaat/groep se musikale vermoë tentoonstel.
 • ‘n Kandidaat mag slegs vir 1 solo en/of 1 groepprogram inskryf.
 • ‘n Verskeidenheid stukke/genres mag in program ingesluit word, bv barok, klassiek, kontemporêr/ligte musiek.
 • Geen herhalings in die program, wel De Capo’s en Dal Segnos.
 • By hierdie afdeling is dit irrelevant watter ouderdom of skoolgraad die kandidaat is. Dit is ook irrelevant of die kandidaat eksamen speel of nie. Die Unisa-grade in hakkies is net ‘n aanduiding vir die standaard waarop die kandidaat beoordeel word.
 • Groepe: slegs duo’s trio’s en kwartette word toegelaat.
 • Die kompetisie vind in die MDDK Teatro plaas. ‘n Digitale klavier beskikbaar.
 • Maak seker dat instrumente reeds buite ingestem is voordat lokaal binnegekom word.
 • Programme mag ook met backing trax gelewer word.
  Handig ‘n geheuestokkie SLEGS IN MP3FORMAAT in by klanktafel voor aanvang van sessie. Gebruik naam van kandidaat plus kategorie as titel van die snit.
 • By die Allegretto en Maestro-kategorie mag die program ook ‘n eie komposisie insluit.
  -Gebruik Google se gratis notasieprogram – MuseScore.
 • Alle kandidate oorhandig die bladmusiek aan beoordelaar wanneer opstap.
 • Elke kandidaat ontvang ‘n sertifikaat en ‘n beoordelaarsrepliekvorm.
 • In elke kategorie word ‘n wenner, naaswenner en 3de plek direk na die sessie aangekondig.
 • DRAG: Gepas vir ouderdom – Konsertdrag: Swart/wit/denim. Geen kostuumwisselings toegelaat.
 • Beperkte kleedkamerfasiliteite, kom dus geklee vir optrede.
 • Slegs die Maksimum optreetyd word aangedui. (Minimum in oorleg met afrigter)
  – Tyd begin wanneer eerste noot gespeel word.
 • Indien kandidate/afrigters nie aan die voorskrifte soos bo voldoen nie, sal item gestop word en kandidaat gediskwalifiseer word.
Event Expired

Event Location:

Total Seat: 14000
 • Merensky High School
 • R36 between Tzaneen and Modjadjiskloof, Merensky High School
 • Tzaneen
 • Limpopo
 • South Africa
 • Mon, 02 Sep 2019 08:00 AM - Mon, 02 Sep 2019 06:00 PM

Share This Event

Online entries close 14 June 2019 Dismiss